El Programa d'Actuació del Districte marca els objectius del mandat

04/02/2020 - 16:18

Participació. El PAD de Sants-Montjuïc 2020-2023 concreta el compromís de l'equip de govern amb la ciutadania pels proper anys partint de la base de l’Acord de Govern que va servir per constituir-lo.

El Programa d’Actuació del Districte de Sants-Montjuïc (PAD) concreta el compromís de l'equip de govern amb la ciutadania pels propers anys partint de la base de l’Acord de Govern que va servir per constituir-lo. És la part del Programa d'Actuació Municipal (PAM) que concreta les actuacions localitzades als barris de Sants-Montjuïc.

El projecte de PAM i de PAD recull els principals reptes (objectius) i mesures concretes (actuacions) acordades per seguir reduint les desigualtats, per fer de la nostra ciutat i dels nostres barris un entorn més amable i segur, dinàmic econòmicament i centrat en les persones. De forma especial, aquests programes d’actuació incorporen dos elements innovadors de caràcter transversal que impregnaran les polítiques en aquest mandat: enfortir la visió feminista en tota l’acció municipal i garantir la vinculació amb les fites i els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Les actuacions i projectes emblemàtics, siguin de petit o de gran format, que trobareu a la proposta de PAD configuren un veritable full de ruta, arriscat i valent, pel període 2020-2023 i més enllà, vertebrant un model de ciutat on la ciutadania i les seves activitats esdevenen el centre i la raó de ser de les polítiques municipals que lideren i garanteixen la Barcelona que fa front a les desigualtats i l’emergència climàtica.

Seguint amb la dinàmica endegada fa quatre anys, el projecte de PAD es presentarà per debatre’l i enriquir-lo des de la participació ciutadania. Durant els mesos de febrer i març es convocaran consells de barri extraordinaris i sessions de debat sectorial i especials on, a més a més, es prioritzarà aquells projectes d’inversió susceptibles d’entrar als Pressupostos participatius.

En els següents enllaços podreu veure els diferents espais de participació que s’habilitaran als barris de Sants-Montjuïc: