442 persones ateses el 2019 al Punt de Defensa dels Drets Laborals

22/04/2020 - 19:13

Laboral. L'assessorament legal que es presta gratuïtament a Sants-Montjuïc va augmentar significativament el nombre de persones ateses l'any passat.

Els Punts de Defensa dels Drets Laborals de Barcelona Activa atenen consultes relacionades amb els drets laborals, a nivell individual i també grupal. Els advocats laboralistes del servei assessoren tothom sigui quina sigui la seva situació jurídica. Ubicats a Ciutat Vella, Nou Barris i Sants-Montjuïc, l'any passat van atendre un total de 1.639 persones, amb una valoració mitjana de 8.86 punts.

Al llarg del 2019, el Punt de Defensa dels Drets Laborals (PDDL) de Sants-Montjuïc va augmentar significativament el número d’accions realitzades (442). La gran majoria van ser assessoraments individuals (236), si bé també cal destacar les persones que van assistir a les diferents accions grupals (143). El 65% de les persones que van acudir al servei són dones.

Les persones que s’adrecen al PDDL pertanyen majoritàriament al sector del comerç i la restauració, seguit de la neteja i la llar o cures familiars, fet que concorda amb els objectius del PDDL de Sants-Montjuïc. Hi ha hagut també un augment significatiu de les usuàries dedicades a tasques administratives.

Tot i que la majoria de consultes es composen de més d’un dubte en matèria laboral, el motiu predominant durant el 2019 van ser les extincions contractuals. Les consultes individuals finalitzen habitualment amb la resolució de dubtes de la persona usuària (45%), tot i que també s’han derivat alguns casos a serveis de tramitació de reclamacions (11%).

Les persones usuàries viuen majoritàriament a Sants-Montjuïc (45%), però molt poques hi treballen (7%). Pel que fa a l’edat de les persones ateses, el 39% tenien entre 16 i 34 anys.

A més dels assessoraments individuals, el servei també va atendre 143 persones en assessoraments grupals. La majoria dels assessoraments grupals són formacions fetes a mida, sol·licitades per les entitats en relació amb informació de legislació laboral o també formacions introductòries a convenis sectorials concrets. Concretament, al llarg del 2019, es van realitzar assessoraments grupals a entitats com La Troca o la Fundació Gentis. També es van fer sessions adaptades per a persones sordes, així com càpsules específiques per a personal tècnic d’entitats i per a joves.

En aquests dies de restriccions a la mobilitat i l’atenció presencial, el servei es presta per telèfon o correu electrònic:

Punt de Defensa dels Drets Laborals de Sants-Montjuïc
932 346 122 | dretslaboralssm@barcelonactiva.cat