47 alumnes d'ESO en estades formatives a empreses

13/06/2019 - 14:27

Educació. Lliurats els diplomes als 47 alumnes de cinc instituts de Sants-Montjuïc que enguany han cursat l'ESO fent pràctiques educatives en centres col·laboradors.

Per tercer any consecutiu, el Saló de Plens de Sants-Montjuïc ha acollit avui el lliurament de diplomes de fi de curs a 47 alumnes dels instituts Joan Coromines, Montjuïc, XXV Olimpíada, Consell de Cent i Lluís Vives que enguany han cursat l'educació secundària obligatòria (ESO) amb programes de diversificació curricular. Aquests programes faciliten l'assoliment dels objectius de l'ESO mitjançant una organització de continguts i matèries del currículum diferent a l'establerta amb caràcter general. L'àmbit més pràctic de la formació es duu a terme fora de l'institut, en 52 empreses, entitats culturals o centres esportius que enguany hi han participat.

El lliurament de diplomes a l’alumnat que enguany ha cursat l’ESO a Sants-Montjuïc amb diversificació curricular s’ha aprofitat per fer una taula rodona sobre el funcionament dels programes amb tots els seus protagonistes: els i les alumnes, que s’han mostrat molt satisfets de l’experiència que han guanyat; els i les tutores dels centres, que han corroborat que l’esforç d’organització d’aquestes estades formatives en centres de treball resulta d’allò més profitós des del punt de vista educatiu; i responsables d’Avismon, Galera Home i Llanas Interiorisme, com a representació de les 52 empreses, entitats culturals o centres esportius que aquest curs han acollit alumnat dels programes de diversificació curricular (PDC) a Sants-Montjuïc.

La participació en les activitats previstes dins d’aquests programes es presenta als alumnes com una oportunitat per millorar els seus aprenentatges i assolir les competències bàsiques. Per tant, requereix el compromís d’aprofitar l’oportunitat que se’ls ofereix. Els PDC comporten una organització curricular diferent i, eventualment, un horari de permanència al centre també diferent, ja sigui perquè comparteixen l’escolaritat ordinària amb altres activitats externes al centre, o perquè els centres organitzen activitats en altres espais. La tutoria de l’alumnat d’aquest programa es duu a terme de manera personalitzada i contínua, amb assessorament psicopedagògic.