Sis plans de desenvolupament per reduir les desigualtats econòmiques entre districtes

11/10/2018 - 16:45

Desenvolupament. Amb la posada en marxa del de Sant Martí, la ciutat compta ja amb sis Plans de Desenvolupament Econòmic.

Aquest 2018 s’invertiran fins a 28 milions d'euros en els Plans de Desenvolupament Econòmic (PDE) dels sis districtes amb menys renda i més atur de la ciutat, entre els quals, el districte de Sants-Montjuïc.

La inversió de l’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, als sis districtes de la ciutat amb renda familiar inferior a la mitjana, ha crescut un 78%, passant de 16 milions d’euros l’any 2015 a 28 milions d’euros l’any 2017, una xifra similar a la que previsiblement s’invertirà durant aquest 2018. Una dada que s’emmarca en la nova política de generació d’activitat econòmica als barris i de reducció de les desigualtats.

A l’hora de canalitzar aquesta inversió ha estat clau la posada en marxa de sis Plans de Desenvolupament Econòmic (PDE) l’últim dels quals ha estat el del districte de Sant Martí. Els PDE són fulls de ruta a 5 anys vista que tenen com objectiu generar activitat econòmica arrelada al territori que contribueixi alhora a resoldre les necessitats del veïnat. Els PDE es despleguen als sis districtes que concentren el 70% de la població amb atur de la ciutat, el 70% de la població amb menys estudis i el 70% de persones ateses per serveis socials: Ciutat Vella, Nou Barris, Sant Andreu, Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó i Sant Martí.

Una economia forta a tots els districtes

En el marc dels sis PDE en marxa, s’han dissenyat fins a 259 mesures de les quals es preveu que el 85% estiguin en ple funcionament el 2019. En el cas específic de Sants-Montjuïc es duran a terme fins a 41 mesures.

Algunes mesures de les més destacades del PDE en marxa són:

  • La creació dels punts de defensa de drets laborals, que ja funcionen a Nou Barris i Ciutat Vella, i ara també a Sants-Montjuïc.
  • Un espai de cotreball amb retorn social al territori a Horta-Guinardó.
  • La creació d’un nou equipament per a la promoció econòmica i l’ocupació de Nou Barris, anomenat Nou Barris Activa.
  • La dinamització de locals buits en planta baixa (Local Local) i nous programes per reforçar el comerç de proximitat (“Comerç a punt”).
  • Els punts d’atenció a l’activitat econòmica.
  • La formació ocupacional amb impacte comunitari.

Entre gener i agost de 2018 s’han atès 17.000 persones en els districtes objecte dels plans per part de Barcelona Activa. Entre els atesos, es troben veïns i veïnes en situació d’atur, persones que treballen en situacions precàries, comerços i serveis de proximitat, persones amb iniciatives emprenedores i d’economia tant convencional com social i solidària, i entitats que treballen pel desenvolupament del territori.

Els plans han permès intensificar l’atenció a persones en situació d’atur, especialment les de baix nivell d’estudis, i que difícilment recorren a serveis municipals; també actuar sobre persones treballant en condicions laborals precàries; eixamplar les capacitats dels comerços, serveis de proximitat i, en general, empreses amb valor afegit pel territori; reforçar i crear empreses i entitats d’economia social i solidària; i en general, impulsar totes aquelles activitats d’impuls de l’ocupació o de promoció econòmica territorial que duen a terme entitats del territori.

A més, en aquests sis districtes, s’han finançat 137 nous projectes socioeconòmics en el marc de la nova línia d’ajuts Impulsem el que Fas (el 70% de tots els projectes finançats, per un valor total de 3,35M). Un finançament que reconeix el rol dels actors del territori i que contribueix a activar l’economia de barris i districtes.

D’aquesta forma, els PDE han esdevingut una eina innovadora per afavorir una transformació social i generar espais i projectes necessaris pel conjunt de la ciutadania i abans inexistents, fets a partir d’una diagnosi amb entitats i teixit econòmic veïnal.