Suspensió de llicències per obrir nous locals de joc i apostes amb l’objectiu de lluitar contra les addiccions

22/10/2019 - 14:05

Sanitat i salut. Una nova mesura regularà el sector per fer front als problemes de salut i dependència que generen aquestes activitats.

Un nou pla d’usos regularà la implantació dels locals de joc i apostes per fer front als problemes de salut i dependència que generen aquestes activitats. La mesura, que proposarà reduir el nombre d’establiments i allunyar-los dels centres escolars i sanitaris, inclou la suspensió de llicències per obrir-ne nous.

La Comissió de Govern iniciarà ara la redacció de la nova regulació, que afectarà tot tipus d’espais dedicats als jocs d’atzar. Actualment a la ciutat hi ha un total de 53 locals: 35 sales de joc, 17 bingos i 1 casino.

L’objectiu de la mesura és fer front a l’addicció al joc patològic, les pantalles i les xarxes, que té un impacte negatiu en la salut de les persones i en les relacions socials.

Més prevenció contra el joc en línia

A més de la tramitació que suspèn les llicències i inicia l’elaboració de la nova regulació, s’han pres altres mesures per limitar la proliferació de les cases d’apostes i de joc a través d’internet:

 • Impedir l’accés als webs de joc en línia des de les dependències municipals.
 • Exigir mesures per combatre les addiccions a les entitats i empreses que sol·licitin subvencions o contractes públics.
 • Millorar l’anàlisi de l’impacte del joc en la salut.
 • Crear programes de prevenció.
 • Prohibir-ne la publicitat a la xarxa de transports metropolitans de Barcelona i a la via pública.
 • Demanar a les administracions que tenen competències en aquest àmbit que limitin la publicitat del joc.

Un problema de salut

El joc patològic és un problema de salut reconegut per l’Organització Mundial de la Salut que predisposa els malalts a desenvolupar altres psicopatologies, com depressió i ansietat, i augmenta el risc de consumir drogues i de patir problemes econòmics, familiars i personals.

L’any 2017 un 0,4% de la població d’entre 15 i 64 anys va desenvolupar un joc problemàtic, 20.000 persones a Catalunya. A més, el nombre de persones registrades que juguen en línia ha passat de 637.000 l’any 2013 a 1,47 milions l’any 2018. Aquesta modalitat és més freqüent entre els joves, que tenen més risc de desenvolupar un trastorn.

Si es presenten quatre o més d’aquests símptomes, es pot donar el cas d’un possible trastorn de joc:

 • Necessitat de jugar cada cop més diners.
 • Inquietud i irritabilitat si es deixa de jugar.
 • Fracàs en l’intent de deixar-ho.
 • Gran preocupació pel joc.
 • Ús del joc com a via d’escapament dels problemes.
 • Intents repetits de recuperar amb el joc els diners perduts.
 • Ocultació del grau d’implicació.
 • Les relacions personals es posen en risc.
 • Es demanen diners a tercers.