Urbanització d'un nou espai verd a Magòria

09/01/2019 - 19:59

Bordeta. A la cantonada dels carrers del Corral i de Mossèn Amadeu Oller hi haurà a l'octubre uns nous jardins. Les obres comencen el 14 de gener.

El barri de la Bordeta guanyarà una zona enjardinada entre Magòria i Can Batlló. Concretament, es tracta del sector delimitat pels carrers del Corral i del Mossèn Amadeu Oller, el CAP Bordeta-Magòria i els nous edificis d'habitatges que donen a la Gran Via. La nova plaça verda salvarà el desnivell existent i estarà coberta per arbres i parterres atalussats. A la part inferior, un vial d'uns 150 metres de llarg donarà accés als nous habitatges per la part del darrere. Les obres tenen un pressupost d'1,9 milions d'euros i una durada prevista de nou mesos.

La reparcel·lació d’aquesta zona va ser acordada en el seu moment entre la constructora dels edificis i la Generalitat de Catalunya. Quan l’Ajuntament va comprar els terrenys, en va assumir el projecte de reurbanització. Abans de plantar-hi tots els arbres i arbustos que donaran a la zona l’aspecte d’un parc de més de 6.000 metres quadrats, cal enderrocar-hi les petites estructures existents i moure terres fins assolir la rasant prevista, a més de construir o reformar els murs de l’edifici on hi ha un transformador dels Ferrocarrils de la Generalitat (el que fa cantonada entre Gran Via i Amadeu Oller).

Als nous jardins de Magòria hi haurà més de 40 arbres, bancs de diferents tipus, una font, xarxa de reg i diverses rampes que facilitaran l’accessibilitat de la connexió a peu entre el carrer del Corral i la Gran Via de les Corts Catalanes. L’obra s’aprofitarà per fer-hi passar noves conduccions elèctriques, d’aigua i de telecomunicacions, també per les voreres d’aquests dos carrers.

El projecte es va presentar al Consell de Barri de la Bordeta el 7 de novembre passat. Podeu consultar el plànol en el document adjunt.