Vorera més segura davant la Colònia Santiveri

17/04/2019 - 18:51

Marina. S'han iniciat les obres de millora de l'accessibilitat i la visibilitat a la vorera del carrer de la Mare de Déu de Port, des de Cisell fins a Motors.

Les marxes exploratòries amb perspectiva de gènere que es van dur a terme a la Marina a finals de 2016 van detectar problemes de seguretat al tram final del carrer de la Mare de Déu de Port, entre els carrers del Cisell i dels Motors. Situat entre la Colònia Santiveri i el mur del Cementiri de Montjuïc, aquest tram de carrer és un dels límits del barri de la Marina del Prat Vermell. Per millorar-hi la seguretat, cal substituir els arbres i fer la vorera nova.

El Districte de Sants-Montjuïc duu a terme aquesta actuació conjuntament amb l’Institut Municipal de Parcs i Jardins. En primer lloc, es retiren els arbres que hi havia en aquesta vorera, molt envellits i malformats, que han aixecat el paviment perquè tenen les arrels molt superficials. Més endavant, quan sigui l’època propícia per fer-ho, Parcs i Jardins hi plantarà arbres nous d’alguna altra espècie més adequada. Abans, el Districte de Sants-Montjuïc haurà arranjat la vorera perquè compleixi els criteris d’accessibilitat vigents pel que fa a amplada i pendents, entre d’altres. També s’hi crearan uns nous escocells correguts (parterres) que permetran millorar l’accessibilitat i la visibilitat transversal dels i les vianants al llarg del carrer. Les obres de construcció de la nova vorera es completaran al llarg del mes de maig.

Després de les marxes exploratòries amb perspectiva de gènere dutes a terme a finals de 2016, la zona de la Colònia Santiveri s’ha reurbanitzat per solucionar els problemes que hi podien generar inseguretat. Els petits carrers de Gabriel Miró i de Torres de Marina es van fer de nou, mentre al carrer de l’Encuny es va substituir l’enllumenat.