Situació actual

Arran de la crisi econòmica provocada la pandèmia, l’Ajuntament de Barcelona ha definit i està executant una estratègia transversal de recuperació econòmica per fer front a la situació econòmica postcrisi que involucra al conjunt de l’organització municipal. S’han posat en marxa diverses mesures de reactivació econòmica per tal de mantenir el teixit empresarial de la ciutat, fomentar l’ocupació amb mesures específiques encaminades a protegir l’ocupació i el treball com a valor essencial, fomentar de manera prioritària el consum local per a la reactivació econòmica i, en definitiva, impulsar canvis de model per fer de Barcelona una ciutat més resilient, fent d’aquesta crisi una oportunitat per avançar cap a un model també més resilient, amb més cura ambiental i de la salut.

Aquestes mesures s’emmarquen en l’horitzó transformador de la nova agenda econòmica per a Barcelona—Barcelona Green Deal. Una síntesi d’aquestes mesures es troben recollides a la guia Barcelona mai s’atura. Guia pràctica de serveis. Consulta les 55 mesures per a la reactivació econòmica.

És en aquest context, el de la necessitat de reactivar l’economia al territori, en què s’emmarca el Pla de Desenvolupament Econòmic de Sants Montjuïc (PDE) 2021–2023, pla que planteja com a objectiu global recuperar i enfortir l’economia del Districte a tres anys vista, a partir d’un escenari com l’actual que encara presenta moltes incerteses pel que fa a la superació de l’altra crisi, la crisi sanitària provocada per la COVID-19.

 

El Pla de Desenvolupament Econòmic

portada dossier del Pla de desenvolupament econòmic de Sants-Montjuïc

Aquest Pla és hereu de l’anterior PDE 2017-21 i continua apostant pel desenvolupament econòmic de proximitat, un model de promoció econòmica que parteix dels actius i les necessitats que té la població d’un territori, que vol minimitzar les desigualtats socials i la distància entre ciutadania i recursos públics i que es concep a partir d’un enfocament d’economia plural centrada en les persones.

La vocació del present Pla 2021-23 és actualitzar l’anterior pla, posant focus en les intervencions més rellevants i adaptar-les totes elles a la situació excepcional que estem vivint. És també un document de coordinació i alineació dins l’Ajuntament i de diàleg i reconeixement amb els actors socioeconòmics del territori. 

Aquest nou Pla 21-23 té en compte altres plans i estratègies vinculades a la promoció econòmica, tant a nivell de ciutat com més territorialitzades a nivell de Districte de Sants-Montjuïc. En concret, pel que fa a plans i estratègies amb mirada de Districte, aquest pla té connexions amb el Pla de xoc i mesures post-COVID-19 per al comerç, mercats i restauració del Districte de Sants-Montjuïc, la Mesura de govern declaració de emergència climàtica districte de Sants-Montjuïc i el nou Pla de Barris Poble-sec

En el període 2021-23 que encetem, centrarem els esforços en generar reactivació econòmica i intentar pal·liar els efectes de la crisi entre els veïns i veïnes de Sants-Montjuïc. Ho farem a partir d’una planificació que consta de set línies estratègiques i 16 objectius, que al seu torn es desglossen en accions concretes amb impacte al territori i que de ben segur s’aniran complementant i actualitzant a partir de les iniciatives que sorgiran tant des d’espais municipals com des del teixit sociocomunitari.

Impulsat per Districte de Sants-Montjuïc i Barcelona Activa, el Pla s’ha elaborat en diàleg amb diferents àrees de l’Ajuntament (Direcció de Comerç, Direcció de Turisme, Direcció de Serveis d’Economia Social i Solidària i el programa municipal Pla de Barris) i amb entitats del teixit socioeconòmic dels barris del Districte. I en el cas concret de Sants Montjuïc també s’ha treball conjuntament amb les entitats d’Economia Social i Solidària del territori. Ha estat un procés força àgil i orgànic gràcies al recorregut fet en els darrers anys a nivell d’imbricació de les polítiques d’economia de proximitat a la ciutat i també a Sants-Montjuïc.