Per a cada línia estratègica, mesurarem l’impacte dels objectius generals per mitjà d’indicadors d’entorn. Els indicadors d’entorn són unitats de mesura que ens han de permetre monitorar l’evolució del desenvolupament socioeconòmic de Sants-Montjuïc durant els anys d’implementació del Pla, uns indicadors que faran possible aixecar la mirada per fer una valoració més àmplia, més enllà de la prevista en els indicadors associats a cada objectiu del nostre Pla, per anar avaluant com evoluciona la situació socioeconòmica al Districte.

LE1. Reactivar l’economia des del territori

Indicadors d'entorn associats:

 1. Evolució de la renda tributària.
 2. Evolució de la privació material severa.

LE2. Reactivar el teixit comercial

Indicadors d'entorn associats:

 1. Índex de recuperació comercial al districte, a partir de les dades de despesa amb targetes de crèdit.
 2. Evolució del tiquet de compra, a partir de les dades de despesa amb targetes de crèdit.

LE3. Finançar els projectes socioeconòmics que dinamitzen l'economia

Indicadors d'entorn associats:

 1. Evolució dels projectes finançats mitjançant la convocatòria Impulsem el què Fas en contrast amb l’evolució de la resta de districtes.

LE4. Promoure l’ocupació de qualitat

Indicadors d'entorn associats:

 1. Evolució del nombre de veïns i veïnes en situació d’atur al districte
 2. Evolució del pes de la població aturada sobre el total de població entre 16 i 64 anys al Districte
 3. Evolució del pes de la població demandant d’ocupació no aturada sobre el total de població entre 16 i 64 anys al Districte
 4. Evolució del salari mitjà al Districte

LE5. Promoure les potencialitats dels barris per al desenvolupament

Indicadors d'entorn associats:

 1. Evolució del nombre de veïns i veïnes en situació d'atur en aquests barris
 2. Evolució del pes de la població desocupada sobre el total de població d'entre 16 i 64 anys en aquests barris.
 3. Evolució del pes de la població demandant no desocupada sobre el total de població entre 16 i 64 anys en aquests barris.

LE6. Enfortir l'economia social i solidària a Sants-Montjuïc

Indicadors d'entorn associats:

 1. Evolució dels projectes aprovats a les convocatòries anuals de subvencions Impulsem el què Fas i Enfortim l’Economia Social i Solidària

LE7. Optimitzar els recursos municipals de promoció econòmica

Indicadors d'entorn associats:

 1. Evolució de la Renda Tributària