Línia estratègica

03

Promoure activitat econòmica sostenible i de qualitat

Per a un desenvolupament econòmic que sigui sostenible en el temps i que sigui capaç de mantenir-se malgrat els diversos esdeveniments macroeconòmics, una de les condicions és que sigui diversificat i assentat sobre unes bases sòlides ben vinculades a la realitat territorial. Per desenvolupar iniciatives diversificades, es mobilitzaran un seguit de recursos que han de permetre la generació d’aquesta activitat sostenible en l’àmbit social, ambiental i econòmic, així com la generació de llocs de treball de qualitat que permetin a les persones dels barris desenvolupar la vida amb autonomia i suficiència.

Per això es duran a terme accions que permetin el desenvolupament de nova activitat econòmica, però també la revitalització de la que existeix i la materialització de les potencialitats que té el Districte atès el seu teixit industrial i empresarial. 

Increment de l’atenció a iniciatives econòmiques del Districte

2018Mesura plurianual 2018-2021

Suport financer a projectes que impulsin l’economia del Districte i dels seus barris

2018Mesura plurianual 2017-2021

Activació de locals i establiments buits: baixos de protecció oficial

2018Mesura plurianual 2018-2021

Accions de dinamització econòmica comunitària vinculades a la recuperació de la muntanya de Montjuïc

2018Mesura plurianual 2018-2021

Suport a l’activitat d’artesans, artesanes i artistes

2018Mesura plurianual 2018-2019

Foment del cotreball de qualitat i els tallers d’oficis

2018Mesura plurianual 2018-2021

Dinamització socioeconòmica de l’avinguda del Paral·lel

2018Mesura plurianual 2018-2021

Accions per a la reducció de l’escletxa digital al Districte

2018Mesura plurianual 2017-2021

Dinamització del teixit industrial i empresarial

2018Mesura plurianual 2017-2021

Creació de la Taula d’Empreses de Districte

2018Mesura plurianual 2017-2021

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.