Línia estratègica

05

Lluitar contra la precarietat laboral

Generar ocupació ha de ser una de les principals ocupacions d’un pla de desenvolupament econòmic territorialitzat i centrat en la millora de les condicions de vida dels veïns i les veïnes. Però generar ocupació en termes quantitatius no és suficient per garantir la millora de les condicions de vida materials de les persones, ni tan sols per generar el cercle virtuós del desenvolupament econòmic centrat en les persones. Cal que aquesta ocupació permeti dur a terme trajectòries laborals dignes, que possibilitin trajectòries vitals igualment dignes. Les pràctiques de vulneració de drets laborals són una realitat que no es pot ignorar. Per aquest motiu es realitzaran al Districte un seguit d’accions destinades a alertar sobre aquesta problemàtica i promoure el treball en condicions dignes.

Generació de coneixement sobre precarietat laboral al Districte

2018Mesura plurianual 2019-2020

Accions divulgatives per al coneixement de drets i deures laborals bàsics en l’àmbit de l’economia de les cures

2018Mesura plurianual 2018-2021

Impuls de la Responsabilitat Social Corporativa al districte de Sants-Montjuïc

2018Mesura plurianual 2018-2021

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.