Línia estratègica

07

Impulsar una major contractació pública socialment responsable des del Districte

L’Administració pública és un agent econòmic de primer ordre. El nivell de contractació i despesa que realitza té un gran impacte pel que fa la generació d’activitat econòmica. Així doncs, les opcions de contractació i com es duu a terme són elements que poden ser controlats per l’Administració pública via clàusules socials o altres mecanismes de contractació pública responsable.

La capacitat d’incidència de l’Administració pública en les condicions laborals, el tipus d’economia que es fomenta i/o el desenvolupament econòmic de proximitat és elevada i, per tant, cobra tot el sentit que es tingui en compte aquesta capacitat a l’hora d’implementar mesures de contractació com a forma de fomentar el desenvolupament econòmic sostenible en termes socials, ambientals i econòmics

Elaboració d’un catàleg de proveïdors de proximitat de productes i serveis del Districte

2018Mesura plurianual 2018-2021

Accions de difusió i comunicació de l’aplicació de les clàusules de contractació pública i criteris de gènere a Sants-Montjuïc

2018Mesura plurianual 2018-2021

Impuls, en la mesura que sigui possible i en el marc jurídic vigent, de la compra de productes i la contractació de serveis a agents de proximitat i/o a actors de l’Economia Social i Solidària

2018Mesura plurianual 2019-2021

Seguiment del compliment de les obligacions socials de les empreses contractades pel Districte

2018Mesura plurianual 2017-2021

Promoció de relacions intersectorials entre educació, cultura i salut

2018Mesura plurianual 2017-2021

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.