Línia estratègica

08

Promoure i impulsar l’Economia Social i Solidària al Districte

Enfortir els projectes existents, donar suport a crear-ne de nous i facilitar la consolidació d’estructures són algunes de les mesures recollides en aquest apartat. Cal remarcar l’existència de Coòpolis, l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona, a l’espai de Can Batlló. Aquest és l’equipament de gestió cooperativa i comunitària amb què es coordinaran les accions d’impuls de l’Economia Social i Solidària en general i, en especial, allò que es detalla a la mesura 8.7. Més enllà de ser un projecte amb vocació de ciutat, la presència de Coòpolis significa, pel Districte i els seus barris, tenir a disposició un dels principals instruments de desenvolupament local des de l’òptica de l’Economia Social i Solidària. Coòpolis és fruit de la proposta de la ciutadania i de l’àmbit cooperatiu organitzat del Districte. El projecte, liderat per entitats de l’Economia Social i Solidària de Sants, la Bordeta i Hostafrancs, compta amb suport municipal sòlid, amb l’objectiu de contribuir en el seu desenvolupament com una aposta estratègica fonamental per a la ciutat i els seus territoris.

Per tant, ja és la filosofia dels plans de desenvolupament econòmic agrupar i coordinar línies de treball que poden ser liderades o executades per actors institucionals o no. Especialment en la línia de l’Economia Social i Solidària, i més en un districte amb un moviment cooperatiu arrelat i autònom on el lideratge del teixit comunitari és especialment remarcable. 

Promoció de nova Economia Social i Solidària

2018Mesura plurianual 2017-2021

Accions de difusió i comunicació de l’aplicació de les clàusules de contractació pública a Nou BarrisAccions d’acompanyament, formació i de sensibilització a persones i iniciatives

2018Mesura plurianual 2017-2021

Visibilització d’iniciatives existents d’Economia Social i Solidària

2018Mesura plurianual 2017-2021

Impuls de l’Economia Social i Solidària a partir d’iniciatives comunitàries existents

2018Mesura plurianual 2017-2021

Impuls a iniciatives socioempresarials existents al territori

2018Mesura plurianual 2017-2021

Creació d’espais de treball i d’interlocució, representació i articulació de l’Economia Social i Solidària d’abast districte

2018Mesura plurianual 2018-2021

Promoció de la coproducció d’espais de formació i assessorament en matèria d’Economia Social i Solidària a partir de Coòpolis

2018Mesura plurianual 2018-2021

Desenvolupament d’una xarxa o infraestructura per contrarestar l’escletxa digital

2018Mesura plurianual 2018-2021

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.