Línia estratègica

OE 16. INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓ DEL VEÏNAT I DE LES EMPRESES DE SANTS-MONTJUÏC EN ACCIONS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Des de la implementació de l’estratègia de territorialització que ha representat treballar per desenvolupar una economia de proximitat,  l’ús de recursos de promoció econòmica ha anat incrementant-se en el seu conjunt, però a la vista de les dades de l’apartat anterior i molt més si tenim en compte la situació de crisi socioeconòmic provocada pel COVID 19, no hi ha dubte que hi ha encara camí a recórrer i que cal intensificar tots aquells projectes i accions que ens porten a la consecució d’aquest objectiu que en definitiva vol reduir la diferència entre el pes poblacional del districte en el conjunt de la ciutat i el % de veïns/es del districte atesos per les diferents àrees de promoció econòmica

          Projectes/ accions:

-        Incrementar la participació del veïnat en accions de promoció econòmica

 

Indicadors

  • Increments de participació en les següents tipologia d’accions de promoció econòmica en relació amb la resta de districtes en referència als indicadors 2019.
    • increment de la participació en ocupació
    • increment de la participació en emprenedoria
    • increment de la participació en innovació socioeconòmica
    • increment de la participació en formació tecnològica.