Línia estratègica

OE 4. ENFORTIR EL COMERÇ DEL DISTRICTE

Aquest objectiu inclou el desplegament de les mesures incloses en el Pla de xoc i mesures post-COVID-19  per al comerç, mercats i restauració del Districte de Sants-Montjuïc, per l’any 2021, i les que es continuaran treballant els anys posteriors.

Aquest Pla inclou 4 línies estratègiques i que articulen un total de 14 accions. Es poden consultar els diferents àmbits d’actuació i accions a:

 https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2020/10/15142735/Pla-de-xoc-i-mesures-post-covid-per-al-comerc-mercats-i-restauracio-de-Sants-Montjuic-octubre-2020.pdf

(En aquest cas, l’objectiu és el propi pla de dinamització comercial, amb els seus propis projectes que es poden consultar a l’enllaç)

 

Indicadors

  • Projectes/accions previstos pel 2021 executats
  • Nombre d’accions vinculades a la professionalització, dinamització i enfortiment del comerç de proximitat i la restauració més enllà de les especificades.
  • Nombre d’accions específiques d’enfortiment del comerç en el marc del Pla de Baris de Poble-sec