Línia estratègica

OE 9. DISSENYAR I EXECUTAR ACCIONS D’IMPULS DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA ALS BARRIS AMB RENDES MÉS BAIXES, EN EL MARC DEL PLA DE BARRIS

El nou Pla de Barris 2021-2024 impulsarà, con ja va succeir en l’anterior període,  programes per generar noves oportunitats en diferents àmbits entre els que trobem els d’ocupació, l’impuls econòmic i economia social, centrant-se en aquelles necessitats que no estan cobertes i sempre des de la complementarietat i adaptació al col·lectiu, en coordinació amb la resta de polítiques d’ocupació i desenvolupament local i d’aquests barris.

En el període 2021-2024 del Pla de Barris l’abordatge serà el següent, en el cas de Poble-sec es dotarà d’un nou Pla de Barris amb un desplegament integral i intensiu i el barris de la Marina tindran un desplegament estructural i de manteniment del pla anterior. A la Marina es treballarà en el desenvolupament econòmic del nou barri de La Marina del Prat Vermell i en les oportunitats per al veïnat que això comporti.

          Projectes/ accions:

-     Implementació del programa Xarxa de Resposta Socioeconòmica (XARSE)

-     Programa d’homologació d’estudis cursats a l’estranger

-     Reforçar i impulsar projectes que aposten per una economia social i solidària (ESS) que posi les persones al centre, amb especial atenció a l’economia de les cures

 

Indicadors:

  • Entre 350 i 500 persones ateses a cada XARSE per any.
  • Entre 12 i 20 trobades de suport emocional a cada XARSE per any.
  • Entre 800 i 1000 accions fetes anuals a cada XARSE.
  • 30  persones ateses pel programa d’homologació d’estudis per any