Línia estratègica

OE 13. IMPULS D’ACCIONS DE DINAMITZACIÓ DE SECTORS ESTRATÈGICS: ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE, RESTAURACIÓ, CULTURA, CURES, ECONOMIA CIRCULAR, ENERGIA I HABITATGE ENTRE D’ALTRES

En el context de crisi socioeconòmica en què s’elabora aquest PDE, cobra força la necessitat d’enfortir i impulsar sectors econòmics relacionats amb necessitats de primera necessitat o relatives a sectors que han patit molt especialment aquesta crisi (alimentació, cures, habitatge, energia, cultura i restauració). No són sectors només a abordar des de l’economia social i solidària, però abordar-los especialment des dels valors de democràcia, justícia social i sostenibilitat de l’economia social i solidària esdevé una oportunitat de desenvolupament socioeconòmic més just i distribuït.

Projectes/ accions:

-     Impuls de les iniciatives que facilitin l’accés a l’alimentació sostenible en clau economia social i solidària a Sants-Montjuïc

-     Promoció de la cultura cooperativa, comunitària i solidària,

-     Suport a la campanya de prescripció social “Prescrivim Cura Digna” i al catàleg de serveis

-     Suport al desenvolupament i la sostenibilitat de grups de criança

-     Promoció de l’habitatge cooperatiu a Sants-Montjuïc

-     Suport a projectes orientats a afavorir la transició energètica

-     Promoció en els programes d’activació de locals buits

 

Indicadors:

  • Nombre d’iniciatives, accions o projectes dissenyades i /o executades en els diferents sectors estratègics