Línia estratègica

OE 10. MAXIMITZAR L’ÚS DELS DISPOSITIUS D’INSERCIÓ LABORAL EXISTENTS AL POBLE-SEC, LA MARINA I LA BORDETA PER PART DELS VEÏNES I VEÏNS D’AQUESTS BARRIS

La combinació de l’actual situació socioeconòmica juntament amb els perfils de vulnerabilitat d’una part significativa de veïns i veïnes d’aquests barris, fan imprescindible maximitzar l’ús dels dispositius d’inserció sociolaboral situats en aquests barris i que es dirigeixen a persones en situació de recerca de feina o de precarietat laboral, a través d’una metodologia d'atenció i acompanyament adaptada als perfils i necessitats de cada persona.

Són dispositius que tenen un arrelament important en el territori ja que hi són presents des del 2008 (Poble-sec) 2009 (la Marina)  i 2010 (la Bordeta). Totes les persones residents en aquests barris poden participar en totes les actuacions del projecte i és la seva tècnica referent l’encarregada de consensuar un itinerari personal per accedir al mercat de treball.  Al  2020 s’havien atès 514 persones, de les quals 167 es van inserir.

El projecte Treball als Barris són convocatòries anuals i per tant estan condicionades a disponibilitats pressupostàries, o canvis normatius.

        

 Projectes/ accions:

  • Treball als Barris

 

Indicadors

  • Un mínim de 300 persones d’aquests barris ateses cada any en aquests serveis