Línia estratègica

OE 12. VISIBILITZACIÓ, DIVULGACIÓ DE LES INICIATIVES D’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA EXISTENTS I SENSIBILITZACIÓ SOBRE ELS VALORS DE L’ESS

En els darrers anys l’economia social i solidària ha experimentat un auge i ha arribat a nous sectors de la població, però queda molt camí per recórrer. Cal fer més visible les iniciatives de l’ESS que ja existeixen al territori de Sants-Montjuïc, donant suport a diferents vies de sensibilització, sigui presencial, a mitjans de comunicació o amb l’elaboració de materials específics de divulgació, així com a les escoles i centres formatius.

 

          Projectes/ accions:

-     Suport a l’elaboració de catàlegs de productes i serveis de l’economia social i solidària.

-     Suport a la realització de fires i altres actes presencials

-     Suport a les iniciatives que busquin crear mercat social i fer més atractiva i accessible l’oferta de productes i serveis de l’ESS,

-     Suport a les iniciatives de divulgació de l’ESS a mitjans de comunicació del territori,

-     Promoció de l’economia social i solidària a les escoles de Sants-Montjuïc

 

Indicadors

•    Nombre d’iniciatives, accions o projectes d’ESS realitzades i amb suport