Mesura

1.1

Actualització anual de la diagnosi socioeconòmica que conté aquest Pla

Progres 0

2018Mesura plurianual 2018-2021

Per al correcte desplegament del Pla de Desenvolupament Econòmic és cabdal disposar d’una bona diagnosi en permanent observació i actualització.

Per això, s’actualitzarà anualment la diagnosi que conté (capítol 2) i es procurarà ampliar el nombre de dades i fonts consultades. Les diagnosis es faran públiques en diferents formats al web del PDE.

Equip del Pla ‌‌

Per a qualsevol consulta referent al Pla de Desenvolupament Econòmic, contacta amb nosaltres.