Mesura

2.1

Actualització i anàlisi de l’inventari d’establiments comercials del Districte

Progres 0

2018Mesura anual 2018

L’inventari d’establiments en planta baixa vol ser d’utilitat a diversos agents que actuen al territori, ja siguin els tècnics i tècniques de comerç i altre personal de l’Administració, com entitats que es dediquen a la promoció econòmica, els mateixos comerços i empreses, persones que engeguen projectes d’emprenedoria i el veïnat mateix. A més d’actualitzar-les de forma periòdica, les dades de l’inventari s’explotaran per realitzar anàlisis a mida, tant del Districte en el seu conjunt com de cadascun dels seus vuit barris.

Aquesta mesura s’emmarca en l’Estratègia de Reforç i Projecció del Comerç a Barcelona (vegeu mesura 40), que estableix la creació d’un Observatori de Comerç amb l’objectiu d’obtenir i tractar dades sobre comerç i divulgar-les.