Mesura

2.2

Realització d’estudis d’oferta i demanda de béns i serveis al territori

Progres 3

2018Mesura plurianual 2017-20128

De manera complementària a la mesura anterior, en determinades zones del Districte d’especial interès, com ara la Marina, el Poble-Sec o d’altres, es realitzaran estudis d’oferta i demanda, orientats a planificar estratègies d’actuació específiques (vegeu mesura 22 de l’Estratègia de Reforç i Projecció del Comerç a Barcelona). Aquests estudis serviran per contrastar l’oferta de béns i serveis que existeix al territori amb les necessitats de veïns i veïnes, i així poder identificar mancances i noves oportunitats per a la localització de nova activitat econòmica als barris.

Tots aquests estudis i plans hauran de ser públics i amb aquesta finalitat es publicaran al web del Pla de Desenvolupament Econòmic de Sants-Montjuïc.