Mesura

2.3

Accions de millora de la competitivitat del comerç de proximitat

Progres 0

2018Mesura plurianual 2018-2021

El comerç de proximitat està patint una regressió en els darrers anys fruit de diversos processos exògens, però també n’hi ha d’endògens. Alguns comerços precisen actualitzar-se en matèria de gestió, imatge o producte. Davant els factors exògens, que són potents, les vies d’actuació són de caire més estructural i algunes queden fora de l’abast d’aquest Pla; per altra banda, davant els factors endògens sí que es poden abordar accions pertinents des de l’àmbit competencial d’aquest Pla.

Algunes de les accions que planteja aquesta mesura són:

  • Programes de formació a mida per a comerços i serveis de proximitat, com per exemple, el programa –actualment en marxa– “Obert al Futur”. Un programa que ja en el segon semestre de 2017 ofereix al districte de Sants-Montjuïc sis càpsules formatives en gestió empresarial, màrqueting i comunicació digital.
  • Accions d’assessorament individual a comerços, amb la finalitat d’impulsar-ne la modernització i la millora integral del servei. El 2017 es realitzaran 20 assessoraments de 12 hores de durada al Districte.
  • Accions encaminades a promoure la diversitat de l’oferta comercial en els barris que augmentin la resiliència del comerç de proximitat en períodes de retrocés del consum.
  • Accions encarades a la realització de promocions o ofertes especials capaces d’atreure compradors i compradores al petit comerç i com a via d’entrada a la compra de proximitat.
  • Accions que promoguin la reducció de costos, mitjançant la intercooperació i mancomunació de compres i serveis o l’estalvi energètic.