Mesura

2.4

Enfortiment i promoció de la visibilitat dels establiments comercials del Districte

Progres 0

2018Mesura plurianual 2018-2019

Una altra via de reforç del comerç de proximitat és la difusió: donar a conèixer el teixit i diversitat comercial dels barris de Sants-Montjuïc i posar en valor les bones pràctiques en matèria ambiental, comunitària i d’Economia Social i Solidària. Per això, s’elaborarà un mapa en línia amb tots els establiments del Districte, per tal que futurs consumidors i consumidores (veïnat o persones treballadores del Districte) trobin on comprar o contractar un servei determinat. Es donarà especial importància a aquells establiments que són d’Economia Social i Solidària o que participen en la vida comunitària (associacions de comerciants, participants de la festa major, etc.), així com a aquells productes i serveis de consum responsable. A més de la via en línia, es promourà la producció de mapes temàtics en paper i altres vies de divulgació i difusió, com ara la instal·lació de dispositius (els Beacons) a uns 250 comerços per fer més accessible la informació a persones amb discapacitat visual.

Al districte de Sants-Montjuïc es continuaran desenvolupant accions per l’estudi i l’execució de mesures que afavoreixin un comerç accessible i d’inclusió per a persones amb diversitat funcional, en col·laboració amb l’IMD, la Direcció de Comerç, l’IMPU i la UPC.