Mesura

2.5

Impuls de l’associacionisme comercial

Progres 2

2018Mesura plurianual 2017-2021

L’associacionisme comercial és un valor per a la vida econòmica, social i comunitària dels barris. Per això, es donarà suport a l’autoorganització comercial mitjançant la formació en l’àmbit de la gestió i la modernització de les associacions de comerciants, així com l’ús de les tecnologies de la informació, vetllant per la incorporació de la mirada de gènere i la participació de les dones en les entitats comercials. El programa Xarxa Comercial en Creixement, ja en marxa el 2017, està obert a la participació de les entitats de comerç associat del districte de Sants-Montjuïc i ofereix formació a tècnics i tècniques de dinamització i membres de juntes directives per ampliar les seves competències.