Mesura

2.6

Accions que potenciïn la implicació dels comerços regentats per persones d’origen estranger en la vida associativa i comunitària dels barris

Progres 3

2018Mesura plurianual 2017-2018

Es desenvoluparan accions adreçades a veïns i veïnes d’origen estranger que regenten comerços per donar a conèixer els espais i recursos de la vida associativa i comunitària, així com dels recursos de promoció econòmica de la ciutat (comerç, emprenedoria, ocupació, etc.). Més concretament, mitjançant la mesura 8 de l’Estratègia de Reforç i Projecció del Comerç a Barcelona, es promourà la incorporació a les estructures associatives d’un comerç de barri culturalment divers, mitjançant accions de “suport a comerciants amb dificultats culturals i lingüístiques per accedir als recursos de suport al comerç”.

També es desenvoluparan accions formatives sobre interculturalitat per a membres de les associacions i de l’Administració pública.