Mesura

3.1

Increment de l’atenció a iniciatives econòmiques del Districte

Progres 0

2018Mesura plurianual 2018-2021

A Sants-Montjuïc la meitat de la superfície destinada a l’activitat econòmica correspon a la indústria (49%), seguida del comerç (18,6%) i les oficines (11%), de manera que en la seva comparació amb la ciutat destaca el fet que el pes de la superfície industrial és 20,4 punts superior a la mitjana (és el Districte amb més superfície dedicada a la indústria), mentre que el de les oficines i el comerç és clarament inferior.

A més, són molts els veïns i les veïnes de Sants-Montjuïc que tiren endavant incipients projectes d’emprenedoria (individual o col·lectiva), així com emprenedors i emprenedores d’altres districtes estan pensant on ubicar els seus negocis.

Cal atendre tots aquests perfils de les empreses consolidades (petites, mitjanes i grans), de l’emprenedoria (individual i col·lectiva), així com també les iniciatives de l’economia comunitària i de les entitats socials que treballen o volen treballar en el desenvolupament local. Per això, per atendre l’activitat econòmica existent i per promoure’n de nova, es desenvoluparan accions d’informació i assessorament que contribueixin a crear o consolidar iniciatives econòmiques al Districte:

  • Sessions informatives, amb periodicitat trimestral, sobre recursos de suport a l’emprenedoria i a l’empresa oferts per Barcelona Activa o altres operadors públics o privats.
  • Sessions informatives, amb periodicitat semestral, sobre el potencial econòmic de Sants-Montjuïc que pugui ser rellevant per emprendre o evolucionar una activitat econòmica (inventari d’establiments en planta baixa, locals buits per barris, eixos i associacions de comerciants, fires, entitats d’inserció laboral, entre d’altres).
  • Accions de formació específica de suport al teixit econòmic del Districte, quan s’identifiqui un nombre mínim de persones/agents econòmics interessats en un tema: pla d’empresa, finançament, contractació o d’altres.
  • Assessorament i assistència a entitats del Districte que desenvolupin o vulguin desenvolupar projectes de desenvolupament local, amb una mirada especial a aquells projectes socioeconòmics que comptin amb la implicació de persones en situació de risc d’exclusió social, als quals es procurarà fer un acompanyament integral.
  • Accions per incentivar la vinculació entre el comerç i altres activitats econòmiques del Districte, per incrementar la despesa i les oportunitats creuades existents. Actuacions dirigides fonamentalment a impulsar les possibilitats de connectar el comerç de proximitat amb el polígon industrial, la cultura, la restauració i les activitats turístiques.

S’espera que les accions contingudes en aquesta mesura resultin en un increment de l’atenció a iniciatives econòmiques consolidades o en fase de creació del districte de Sants-Montjuïc. En concret, s’espera superar anualment el nombre absolut d’empreses i altres actors econòmics amb seu social al Districte atesos abans d’iniciar el Pla. Així mateix, s’augmentarà el nombre absolut dels projectes d’emprenedoria del Districte atesos per serveis de Barcelona Activa.