Mesura

3.10

Creació de la Taula d’Empreses de Districte

Progres 5

2018Mesura plurianual 2017-2021

S’impulsarà la creació de la Taula d’Empreses de Districte, que, quan s’hagi aprovat aquest Pla, ja haurà celebrat algunes sessions. La iniciativa recull la voluntat manifesta de determinades empreses del Districte de tenir un espai de diàleg amb els serveis municipals per intercanviar informació i desplegar accions de desenvolupament econòmic plegats. Especialment, seran accions que tinguin a veure amb la implementació de circuits de formació i ocupació que reverteixin en el veïnat i en les empreses i que cobreixin les necessitats de formar-se i entrar al mercat de treball de determinats perfils de veïns i veïnes, i les necessitats i la voluntat de les empreses d’ocupar veïnat col·laborant en la seva inserció. Altres objectius tindran a veure amb la contractació de serveis al mateix territori i, en definitiva, amb la instauració de línies globals de responsabilitat social corporativa, així com per mantenir un circuit entre els centres de formació i les empreses del territori per donar a conèixer a l’àmbit educatiu les possibles sortides professionals i del coneixement del teixit empresarial del territori.