Mesura

3.3

Activació de locals i establiments buits: baixos de protecció oficial

Progres 0

2018Mesura plurianual 2018-2021

L’anomenada desertització és un problema de diverses zones de la ciutat i també en determinades àrees de Sants-Montjuïc. L’existència de locals buits als carrers genera un cercle viciós que impossibilita la recuperació del dinamisme comercial de moltes zones. L’existència de persianes abaixades de forma permanent genera una visible degradació de l’espai públic a causa de la caiguda del seu ús per part de la ciutadania. També fa augmentar la sensació d’inseguretat i fa que els comerços que hi ha a la zona tinguin incentius per marxar-ne. A més a més, genera una manca d’atractivitat per a nous comerços.

Revertir aquesta tendència general és un repte de gran dificultat, però, per tal d’avançar cap a nous models d’intervenció en matèria de locals buits, es duran a terme diferents iniciatives de foment de l’ús de locals buits per desenvolupar projectes socioeconòmics que vagin en la línia del desenvolupament local sostenible.