Mesura

3.5

Suport a l’activitat d’artesans, artesanes i artistes

Progres 0

2018Mesura plurianual 2018-2019

Al districte de Sants-Montjuïc hi viuen i/o treballen un bon nombre d’artistes i artesans i artesanes, amb especial força al barri del Poble-sec, però amb presència repartida arreu del territori. Es tracta d’un col·lectiu que sovint pateix dinàmiques de precarietat laboral amb entrades i sortides a l’economia formal o marges de beneficis molt reduïts.

Per atendre aquest col·lectiu i per enfortir l’art com un valor de tota la comunitat, es donarà suport a les xarxes i l’autoorganització d’artistes i artesans i artesanes i desenvoluparan accions formatives, d’assessorament i acompanyament al Districte sobre qüestions relatives a llicències d’activitat, comercialització de producte i cerca d’espais de treball. El 2017 ja s’ha realitzat una primera acció en aquesta línia, que ha posat en contacte una desena d’artesans i artesanes de Sants-Montjuïc amb el programa Fet a Mà, que ofereix acompanyament per treballar la idea de negoci específicament adreçat a aquest col·lectiu. En els anys posteriors a l’execució del Pla es continuarà amb aquesta tasca amb l’objectiu d’incrementar l’ús dels serveis de promoció econòmica per part dels artesans, artesanes i artistes del Districte.