Mesura

3.6

Foment del cotreball de qualitat i els tallers d’oficis

Progres 0

2018Mesura plurianual 2018-2021

Els espais de cotreball representen una oportunitat de gran valor per al desenvolupament d’iniciatives socioeconòmiques. Els valors que aporten respecte als espais individuals són bàsicament dos; per una banda, la disminució dels costos associats a la disponibilitat d’un espai, que esdevenen costos fixes feixucs en els moments inicials d’una activitat; per una altra, els espais de cotreball permeten la vinculació i coneixença d’altres persones i iniciatives similars o amb qui generar sinergies i dinàmiques intercooperadores. Aquest segon factor també permet abaratir alguns costos a través de dinàmiques col·laboratives.

És per això que es treballarà per promoure la instal·lació d’espais de cotreball (ja siguin d’oficina com de taller brut) en locals municipals i/o privats dels barris del Poble-sec i la Marina, així com a altres barris de la resta del Districte. Estaran adreçats als col·lectius prioritaris d’aquest Pla i a les activitats centrades en els sectors estratègics.