Mesura

3.7

Dinamització socioeconòmica de l’avinguda del Paral·lel

Progres 0

2018Mesura plurianual 2018-2021

L’avinguda del Paral·lel concentra història, identitat i vitalitat ciutadana, i constitueix un valor actiu per a la gent de Barcelona. És una referència de la ciutat en termes de cultura popular, de patrimoni i de memòria històrica. Però també representa el repte d’una activació econòmica que aconsegueixi posar en valor aquests actius sense posar en risc el seu teixit de proximitat. El nostre objectiu principal és convertir l`avinguda en un pont entre tres barris i tres districtes, un carrer principal que centri la vida cultural i econòmica de les veïnes i els veïns, un punt de trobada comunitari i un passeig per als seus i les seves habitants.

Així, entenem que fer emergir i donar valor als sabers que concentra en la seva cultura de base i en la vida comunitària és fonamental per generar una economia sostenible que pugui prevenir els impactes no desitjats a curt, mitjà i llarg termini. En aquest sentit, el Pla de Desenvolupament Econòmic de Sants-Montjuïc tindrà en compte les particularitats de l’avinguda del Paral·lel i la reclamació ciutadana perquè torni a ser un carrer veïnal, al mateix temps que centrarà els seus objectius en una promoció econòmica i comercial de la zona en termes de proximitat i reconeixement dels sabers i tradicions existents. Per potenciar una economia local sostenible, que reguli els potencials prejudicis negatius derivats del monocultiu turístic i faciliti la diversificació dels usos comercials, culturals i veïnals del carrer, es treballarà en:

  • Accions de dinamització dels baixos buits, tal com està definit a la mesura 3.3 del Pla.
  • Accions de transmissió empresarial (Reempresa) amb comerços i altres tipus de negocis que aportin un valor afegit pel territori. Un equip de promotors informaran sobre aquest programa.
  • Accions de dinamització del teixit comercial actual amb programes de millora digital, accessibilitat, etc.