Mesura

4.1

Increment de l’atenció a veïns i veïnes en situació d’atur

Progrés 1

2018Mesura plurianual 2018-2021

En l’estratègia de territorialització de l’atenció ocupacional que impulsa Barcelona Activa hi tenen un paper fonamental els dispositius de territori, ja que són capaços de detectar les necessitats concretes dels barris i articular actuacions amb el teixit local i que donin una resposta no estandarditzada, és a dir, adaptada a cada marc territorial i la seva realitat. El districte de Sants-Montjuïc compta amb un Punt d’Informació i Orientació Laboral ubicat a la Seu de Districte, que ofereix un servei de primera atenció i derivació a altres recursos i programes de ciutat. Durant l’any 2016 va atendre 538 persones residents a Sants-Montjuïc. També el programa Làbora, gestionat per Serveis Socials i entitats del territori, que forma part dels recursos ocupacionals del territori i també actua com a porta d’entrada als diversos recursos existents.

A més a més, a Barcelona es desenvolupen multitud de programes i recursos d’àmbit ciutat per impulsar l’ocupació de les persones en atur: Mentoring+40, Coaching laboral, Garantia Juvenil, 30Plus i d’altres. Aquesta diversitat d’accions i recursos existents no sempre és coneguda per tots els actors que fan tasques d’inserció ni tampoc per tota la ciutadania. Augmentar-ne la difusió és una manera de maximitzar-ne l’impacte –com més coneixement, més possibilitats d’articular dinàmiques de coordinació entre diversos recursos–, però també és un exercici de transparència de l’Administració cap a la ciutadania.

Per aquest motiu, el PDE planteja que el districte de Sants-Montjuïc disposi d’una programació estable de sessions informatives i activitats de foment de l’ocupabilitat (Barcelona Treball) que doni resposta al buit d’atenció que actualment existeix en els barris que no tenen aquests dispositius i millori la comunicació perquè el veïnat de Sants-Montjuïc, sobretot aquell amb majors dificultats d’inserció laboral, les entitats que treballen al territori i les empreses, coneguin, amb la profunditat necessària en cada cas, els programes i recursos perquè se’n puguin beneficiar. Aquestes actuacions també permetran detectar noves necessitats ocupacionals de veïns i veïnes del territori.

La necessitat d’espais municipals per desenvolupar aquestes accions és cabdal i és per això que en els plans d’equipaments que es realitzin al Districte es tindrà en compte aquesta necessitat. S’espera que les accions contingudes en aquesta mesura resultin en un increment de l’atenció de veïns i veïnes del districte de Sants-Montjuïc. En concret, s’espera superar en el període 2017-2021 la ràtio de persones ateses sobre el total d’aturades al Districte en el període 2012-2016.