Mesura

4.2

Accions específiques a barris especialment afectats per l’atur

Progrés 1

2018Mesura plurianual 2017-2021

El Districte compta amb tres dispositius d’inserció sociolaboral, adreçats a col·lectius amb especials dificultats. Aquests dispositius s’emmarquen en el projecte Treball als barris, finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya. Són a la Marina, el Poble-sec i la Bordeta. Un total de cinc orientadores realitzen assessorament i seguiment personalitzat i formació: professionalitzadora, en competències transversals i en TIC. Durant l’any 2016 els tres dispositius de Sants-Montjuïc han atès 559 persones en situació d’atur i 217 llocs de feina han estat coberts amb usuaris i usuàries d’aquests tres dispositius.

A més d’aquests recursos de l’Administració, desenes d’entitats del territori executen projectes i serveis d’impuls de l’ocupació de qualitat des dels barris.

Es mantindran tots aquests serveis, tenint en compte la continuïtat del finançament per part del Servei d’Ocupació de Catalunya, i es treballarà per la millora, consolidació i increment del seu impacte en la vida dels veïns i les veïnes de Sants-Montjuïc. També se seguirà treballant per incrementar el personal tècnic del dispositiu d’inserció laboral del Poble-sec en funció de les necessitats i el volum de persones ateses del barri. Igualment es treballarà per trobar una ubicació al barri de la Bordeta per al dispositiu d’inserció laboral, que actualment està ubicat fora del barri.