Mesura

4.6

Ajuts a la contractació per fomentar l’ocupació de qualitat

Progres 2

2018Mesura plurianual 2017-2021

El suport financer a les empreses és clau de cara a fomentar la contractació laboral de col·lectius especialment vulnerables a l’atur. Per aquest motiu, en el marc del programa “Barcelona amb l’Ocupació de Qualitat”, es posarà a disposició de les empreses de Sants-Montjuïc la possibilitat d’obtenir ajuts per contractar persones amb especials dificultats d’accés al mercat de treball, sempre que aquestes contractacions tinguin lloc en condicions que garanteixin la qualitat de l’ocupació.