Mesura

5.1

Generació de coneixement sobre precarietat laboral al Districte

Progres 0

2018Mesura plurianual 2019-2020

Poder actuar sobre la precarització laboral implica conèixer el fenomen de manera concreta. La precarietat laboral és un fenomen complex en què intervenen diversos factors en combinacions diverses i dinàmiques. Per tant, poder-lo conèixer des d’una mirada contínua i evolutiva, que sigui capaç d’identificar-ne les diverses causes i conseqüències, així com els itineraris que hi desemboquen, és un factor clau per poder lluitar-hi en contra.

A partir dels estudis existents a la ciutat i sobre alguns districtes, es realitzaran diagnosis per posar llum sobre la problemàtica de la precarietat laboral a Sants-Montjuïc i com revertir-la, fent especial èmfasi en l’àmbit de l’economia de les cures com un dels sectors que actualment són objecte de major preocupació al territori. I durant aquest període s’iniciarà un projecte d’investigació sobre la precarietat laboral i gènere als barris del districte de Sants-Montjuïc a partir de la coproducció amb espais de dones i de gènere. D’una banda s’ampliarà el coneixement de la realitat de l’ocupació i les feines des d’una perspectiva de gènere. I de l’altra, el projecte farà una recerca participada sobre els perfils professionals de les dones de Sants-Montjuïc, les seves demandes d’ocupació i les seves estratègies en relació amb les feines. A partir de la participació activa d’espais de dones i de gènere del territori es definiran accions i línies de treball. Aquest projecte es realitzarà en el marc de l’Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat de l’Ajuntament de Barcelona (2016-2024).