Mesura

5.2

Accions divulgatives per al coneixement de drets i deures laborals bàsics en l’àmbit de l’economia de les cures

Progres 0

2018Mesura plurianual 2018-2021

En el fenomen de la precarietat laboral, un dels factors que hi juga un paper important és el desconeixement dels drets i deures laborals per part de treballadors i treballadores. A aquest desconeixement de base per part de treballadors i treballadores, s’hi sumen desinformacions o omissions per part d’alguns ocupadors que aprofiten aquest desconeixement per vulnerar alguns drets.

Per tant, i prenent com a referència el sector de l’economia de les cures, es duran a terme accions de sensibilització i informació sobre drets i deures bàsics, amb la implicació d’organitzacions sindicals i entitats que estan oferint assessorament sobre aquests temes al territori. Algunes d’aquestes accions seran específiques sobre igualtat de gènere en el món laboral i aniran encaminades a:

  • Realitzar accions de sensibilització i formació específica a la Taula d’Empreses sobre les seves obligacions i bones pràctiques pel que fa als plans i mesures d’igualtat i protocols contra l’assetjament sexual o per raó de sexe.
  • Crear un punt d’assessorament específic per a casos de vulneració de drets que afectin a treballadores i treballadors. Aquest espai desenvoluparà accions d’informació laboral descentralitzades als barris en matèria d’igualtat de gènere en el món laboral.