Mesura

5.3

Impuls de la Responsabilitat Social Corporativa al districte de Sants-Montjuïc

Progres 0

2018Mesura plurianual 2018-2021

Les empreses són actors econòmics, però també són actors socials en tant que les seves decisions econòmiques generen un seguit d’externalitats –positives i també negatives– que són assumides socialment.

L’impuls de la Responsabilitat Social Corporativa entre el teixit empresarial del territori esdevé un element cabdal per avançar en la millora de l’impacte ambiental i social d’aquests agents. En aquest sentit, es promouran al districte de Sants-Montjuïc accions de divulgació i sensibilització envers el bon govern corporatiu, amb especial incidència en els temes de relació amb l’entorn, condicions laborals i igualtat de gènere.

En aquest sentit, serà instrument clau la Taula d’Empreses definida en la mesura 3.10.