Mesura

6.1

Suport i coordinació amb les xarxes d’entitats dedicades a la promoció de l’ocupació als diferents barris del Districte i coordinació dels serveis públics

Progres 2

2018Mesura plurianual 2017-2021

Per coordinar esforços i assolir més fites de manera més sostenible en matèria d’ocupació, és imprescindible donar suport a les xarxes existents als barris i que aglutinen entitats d’orientació laboral i desenvolupament socioeconòmic.

En aquest sentit, als barris com el Poble-sec i la Marina, que compten amb espais d’aquest tipus (Comissió Sociolaboral del Pla Comunitari del Poble-sec i Grup de Desenvolupament Econòmic de la Marina) se n’afavorirà la dinamització. Als altres barris, i en clau de Districte, també es promourà la creació de xarxes i/o el suport a les ja existents, amb especial atenció als espais i processos comunitaris que hi ha al territori. En concret, es preveu la creació del Grup de Desenvolupament Socioeconòmic dels barris del centre de Sants-Montjuïc.

Els serveis públics, a més de reconèixer i donar suport a aquestes xarxes, en formaran part i facilitaran la feina coordinada. Entre ells, a més, promouran espais de coordinació en clau territorial (SOC, Serveis Socials, Làbora i Barcelona Activa).

Mapa d'Entitats i Recursos Ocupacionals del Districte de Sants-Montjuïc