Mesura

7.1

Elaboració d’un catàleg de proveïdors de proximitat de productes i serveis del Districte

Progres 0

2018Mesura plurianual 2018-2021

Als processos de contractació generats al Districte es potenciarà la participació del comerç de proximitat i de les empreses d’Economia Social i Solidària amb seu social a Sants-Montjuïc.

Aquesta participació vindrà condicionada pel compliment de la normativa vigent en matèria de contractació pública i en l’aplicació de les clàusules socials i mediambientals contemplades a la Guia de contractació pública, així com del compliment de les clàusules estipulades als corresponents plecs de condicions.

A fi d’avançar cap aquest objectiu, el Districte procedirà a fer una relació dels diferents proveïdors de serveis, obres i subministres amb seu social a Sants-Montjuïc amb qui treballa des de les diferents direccions i/o departaments a fi de conèixer la realitat actual.

A partir d’aquí, s’anirà generant la creació d’un catàleg d’empreses proveïdores de serveis, obres i productes amb seu social al Districte que poden ser susceptibles de participar en els diferents processos de licitació i/o contractació impulsats des del Districte.