Mesura

7.2

Accions de difusió i comunicació de l’aplicació de les clàusules de contractació pública i criteris de gènere a Sants-Montjuïc

Progres 0

2018Mesura plurianual 2018-2021

Una vegada finalitzat el procés de desenvolupament, concreció i redacció de les clàusules socials i mediambientals elaborades a partir de l’aprovació de la Guia de Contractació Pública, el districte de Sants-Montjuïc procedirà a reforçar la informació als potencials proveïdors que aquestes clàusules s’aplicaran en els diferents processos de contractació impulsats per part del Districte.