Mesura

8.1

Promoció de nova Economia Social i Solidària

Progres 2

2018Mesura plurianual 2017-2021

Es treballarà per donar a conèixer l’ESS entre els veïns i les veïnes de Sants-Montjuïc, especialment entre les persones que es plantegin desenvolupar una activitat socioempresarial, al mateix temps que s’impulsarà la creació i acompanyament d’iniciatives que ja operin amb els principis i valors d’aquest model.

Inicialment, en el marc del Pla de Barris, i coordinat per Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa, es contempla una diagnosi i difusió, coproduïda amb el teixit cooperatiu, en els barris de la Marina (la Marina de Port i la Marina del Prat Vermell).

En el marc del foment sociocomunitari de l’ESS, es continuarà donant suport a les iniciatives socioempresarials i comunitàries, com s’ha fet als barris de Sants-Bordeta-Hostafrancs (Impuls Cooperatiu de Sants) i el Poble-sec (Cooperasec). Es farà acompanyant altres iniciatives, segons evolucioni la dinàmica sociocomunitària, i buscant igualment la coordinació entre les diferents entitats que treballen en l’àmbit de l’Economia Social i Solidària.

Des del Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum, i des de l’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, amb l’objectiu de donar suport a la generació de noves iniciatives, es convoquen subvencions anuals.