Mesura

8.2

Accions de difusió i comunicació de l’aplicació de les clàusules de contractació pública a Nou BarrisAccions d’acompanyament, formació i de sensibilització a persones i iniciatives

Progres 2

2018Mesura plurianual 2017-2021

Es plantegen dos programes pilot que s’acostin al barri de la Marina per fer un acompanyament i formació per a la creació de projectes d’Economia Social i Solidària:

  • Programa de preemprenedoria en femení per a dones del barri de la Marina (acompanyament a 15 dones del barri).
  • Servei itinerant d’assessorament per a projectes d’Economia Social i Solidària situat a la Marina.

En ser programes pilot estan subjectes als resultats per programar-ne futures edicions. Per donar suport al sorgiment de noves iniciatives, el Pla planteja derivar i acompanyar els programes i accions d’Innovació Socioeconòmica existents a Barcelona Activa que complementen els serveis que ofereix, en el mateix Districte, l’Ateneu Cooperatiu de Barcelona Coòpolis:

  • Assessorament en emprenedoria social i col·lectiva. Construïm en femení les Altres Economies. Programa de promoció de l’emprenedoria social i solidària impulsada per dones.
  • La Comunificadora. Programa d’impuls per a projectes d’economia col·laborativa.
  • Accions de formació i acompanyament en gestió col·lectiva.
  • Servei d’assessorament per a projectes d’Economia Social i Solidària.
  • Tallers i càpsules de formació modular a persones emprenedores en ESS (comunicació, màrqueting social, finançament i gestió, gestió col·lectiva i democràcia interna, aspectes jurídics i fiscalitat, pla estratègic, etc.).
  • Projecte de foment de cooperativisme en l’àmbit escolar.
  • Propostes d’activitats que es desenvoluparan a l’equipament d’innovació socioeconòmica.

També es dissenyaran des del Pla, i conjuntament amb els agents del territori, espais de formació i assessorament en funció de les necessitats detectades. Això donarà com a resultat la coproducció de les iniciatives de formació i assessorament en matèria d’Economia Social i Solidària, previ encaix amb les ja existents, impulsades des de l’Administració pública i/o la comunitat, com el mateix projecte Coòpolis.