Mesura

8.3

Visibilització d’iniciatives existents d’Economia Social i Solidària

Progres 2

2018Mesura plurianual 2017-2021

Es pretén fer més visible l’ESS de Sants-Montjuïc, a partir del desenvolupament de tallers, formacions i activitats de sensibilització en espais municipals, educatius i d’entitats. També donant suport a l’elaboració de materials de difusió digital i en format paper, així com a rutes de promoció i campanyes ad hoc.

Amb l’objectiu d’augmentar-ne la visibilitat, es facilitaran sinergies entre iniciatives d’ESS del territori amb les de la resta de la ciutat, com per exemple a escoles. I a més a més de fer més viables els projectes, es treballarà per la creació i actualització d’un catàleg de serveis dels projectes.