Mesura

8.7

Promoció de la coproducció d’espais de formació i assessorament en matèria d’Economia Social i Solidària a partir de Coòpolis

Progres 0

2018Mesura plurianual 2018-2021

Coòpolis, ubicat a Can Batlló, és el projecte integral de foment a Barcelona de l’Economia Social i Solidària, promogut conjuntament pel veïnat, l’àmbit de l’Economia Social i Solidària (que el lidera) i l’Administració pública (Generalitat de Catalunya i Ajuntament de Barcelona). Durant el 2016 i 2017, donant compliment a l’objectiu del PAM “desenvolupar Coòpolis, infraestructura i projecte estratègic per l’ESS”, s’han destinat (des del Districte) 60.000 € per habilitar, dins el Bloc 8, un espai de 400 m2, i 11.367 € (des del Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum) per promoure’l i donar-li visibilitat, en l’inici de l’oferta de serveis esdevinguda com a Ateneu Cooperatiu de Barcelona. A la vegada, el Pla d’Inversions Municipal preveu, a proposta del Comissionat d’Economia Social, Desenvolupament Local i Consum i del Districte, una dotació de 5 milions d’euros que permeti elaborar el projecte definitiu i la rehabilitació i adequació del Bloc 4 entre el 2017 i el 2019, que acollirà el desplegament definitiu i complet de les activitats de Coòpolis. La previsió és que l’equipament definitiu entri en funcionament durant el 2019.

Es pretén la col·laboració i la coordinació amb Coòpolis, espai de referència per a persones i entitats que vulguin formar-se i rebre suport en processos de constitució de noves iniciatives cooperatives i iniciatives d’ESS. També cal aterrar i vincular a la realitat territorial tant la formació com l’assessorament empresarial, perquè puguin adaptar-se a la realitat i donar resposta a les necessitats i demandes que efectivament existeixen al Districte.