Mesura

8.8

Desenvolupament d’una xarxa o infraestructura per contrarestar l’escletxa digital

Progres 0

2018Mesura plurianual 2018-2021

Tot i que Barcelona és una de les ciutats europees amb més ús d’Internet, hi ha diferències quant a la quantitat i qualitat de connexions a la xarxa, sobretot si es tenen en compte característiques socioeconòmiques com la renda familiar i el nivell d’estudis de les persones que hi viuen. A partir dels resultats de l’estudi del Mobile World Capital del 2016, es desenvoluparà una experiència pilot al barri de la Bordeta per resoldre el problema d’escletxa digital i exclusió social del barri, que garantirà un accés lliure i en igualtat de condicions a la xarxa. En aquest sentit s’està treballant un acord amb la Fundació Guifinet per realitzar al barri de la Bordeta un dels projectes pilot previstos a la ciutat en el marc de l’apropament procomú en la construcció de xarxes tecnològiques.