Sarrià - Sant Gervasi és el cinquè districte de Barcelona. Té una extensió de 20,09 km2 i una població de 148.172 habitants. És un dels districtes més verds de la ciutat i és, juntament amb Horta-Guinardó, la porta al Parc Natural de la Serra de Collserola, el pulmó més important de Barcelona.

Aquesta proximitat marca la seva condició de zona residencial i benestant, amb nombrosos parcs i zones verdes, combinats amb prestigiosos centres educatius i sanitaris.

El districte és la suma d’antics municipis agregats a Barcelona, com el de Sarrià (1921), Vallvidrera - les Planes (annexionat a Sarrià el 1890) i Sant Gervasi de Cassoles (1897). Sarrià manté la unitat del nucli antic, tot i que aquest nucli se separa de les Tres Torres per les seves característiques urbanes homogènies i l’alt grau de reconeixement que té per part dels seus habitants.

Sarrià - Sant Gervasi és un nucli amb regust de poble, compost pels barris de Sarrià, les Tres Torres, Sant Gervasi - la Bonanova, Sant Gervasi - Galvany, Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes i el Putxet i el Farró.

Els barris de Sarrià - Sant Gervasi

El Putxet i el Farró

El Putxet és una petita muntanya que s’estén entre Vallcarca i Sant Gervasi. La part baixa del barri, per sota de la ronda del Mig, correspon al veïnat del Farró.

Sarrià

Sarrià combina els racons on es pot rememorar amb facilitat l’antic poble rural i les zones modernes i les grans vies de comunicacions.

Sant Gervasi - la Bonanova

A mitjan segle XIX, Sant Gervasi va ser descobert per la burgesia barcelonesa i hi van començar les primeres urbanitzacions.

Sant Gervasi - Galvany

El barri de Sant Gervasi - Galvany ocupa la part baixa de l’antic terme de Sant Gervasi, entre la Diagonal i la ronda del Mig.

Les Tres Torres

Té un petit nucli més antic, al voltant del mercat, i extensions més modernes, amb edificacions obertes i edificis més alts.

Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes

Aquest barri s’estén per un ampli territori de la serra de Collserola, i comprèn tres zones ben diferenciades.

Dades estadístiques del districte

Habitants
148.172
Superfície
2.009,30 ha
Densitat de població
323 hab./ha