Activat el Protocol per situació de sequera de Barcelona en fase d’excepcionalitat

01/03/2023 - 16:35

Davant l’escassetat actual de recursos hídrics, l’Agència Catalana de l’Aigua ha decretat l’excepcionalitat hidrològica de la conca del Ter-Llobregat, que alimenta la ciutat de Barcelona, motiu pel qual el Protocol d’actuació per situació de sequera de la ciutat passa a fase d'excepcionalitat. El protocol estableix accions concretes d’estalvi d’aigua potable en serveis o activitats com els espais verds, les fonts ornamentals, la neteja urbana, les instal·lacions esportives i les piscines i la neteja de vehicles, amb l’objectiu de reduir el consum habitual d’aigua un 15% en l’ús domiciliari, comercial, industrial i en altres usos recreatius i un 50% en l’ús recreatiu que impliqui reg.

L’aplicació de la fase d’excepcionalitat del Protocol d’actuació per situació de sequera de la ciutat implica noves limitacions en l’ús d’aigua potable:

Jardins i espais verds

 • Es prohibeix el reg amb aigua potable en jardins i zones verdes, tant públics com privats.
 • Només es permet el reg de supervivència d’arbres o plantes: amb gota a gota o regadora i en horari de 20.00 a 8.00 hores.
 • Es garanteix la plantació d’arbustos i arbres als carrers en obres perquè es tracta de zones que incorporen un sistema de reg gota a gota o amb aigua freàtica.

Aquestes mesures permeten un estalvi directe del 47,8% de l’aigua potable que es fa servir per regar a la ciutat, un total d’1,43 hectòmetres cúbics l’any. Es treballarà perquè la resta d’aigua emprada en el reg passi a ser freàtica.

Fonts

 • S’aturen totalment els brolladors de les fonts ornamentals.
 • Com a única excepció, en llacs artificials es permetrà el mínim ús d’aigua potable imprescindible per mantenir-hi la vida aquàtica.

Neteja urbana

 • La neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars per part dels serveis municipals es realitzarà amb la mínima despesa d’aigua indispensable i evitant, quan sigui possible, l’ús d’aigua potable. Actualment, aquestes mesures ja s’apliquen a la ciutat, que s’ha avançat als requisits de l’Agència Catalana de l’Aigua: el 80% del servei de neteja de carrers i places ja es fa amb aigua freàtica, que s’ampliarà al 100%. Per tant, no es preveuen grans afectacions en el servei.
 • Es prohibeix a particulars la neteja de carrers, paviments, façanes, terrasses i similars utilitzant mànegues d’aigua.

Rentat de vehicles

 • Només es permet la neteja de vehicles en els establiments comercials que ja disposen de sistemes de recirculació d’aigua.
 • Fora d’aquests establiments, només se’n poden rentar amb esponja i galleda els vidres, retrovisors i llums i les plaques de matrícula. Està prohibit netejar amb mànega.

Instal·lacions esportives i piscines

 • Amb aigua potable només es poden regar els camps esportius de gespa d’esport federat, amb un màxim de 450 m3/ha/mes. Es poden regar les superfícies que fan servir recursos hídrics alternatius, i disposen de les autoritzacions corresponents.
 • Es prohibeix omplir piscines, amb dues excepcions.

Més enllà de les restriccions, que es poden consultar en detall al web barcelona.cat/sequera, cal ser conscients de la necessitat de reduir el consum d’aigua i de no malbaratar-la en accions quotidianes. En aquesta pàgina es recullen consells per estalviar aigua i reduir-ne el consum a les llars fins a un 30%.

Els serveis municipals ja han aconseguit reduir un 11% el consum anual d’aigua des de l’últim episodi de sequera (del maig del 2007 al desembre del 2008), gràcies al reforç de les polítiques d’optimització i estalvi d’aigua, que han afavorit la substitució dels consums d’aigua potable (se n’ha reduït l’ús un 18%) per aigua freàtica (s’usa un 51% més).

La ciutat, que té un consum mitjà de 103 litres d’aigua per habitant al dia, molt inferior a la mitjana espanyola, de 134 litres, ha millorat en resiliència i està preparada per fer front a la sequera, per això no hi haurà afectacions rellevants a les llars.