Aprovació de les bases per adjudicar la gestió cívica del Centre Cívic Casa Orlandai

19/07/2022 - 10:17

Concurs. L’Ajuntament atorgarà una subvenció de 839.022,00 € al projecte, durant la vigència del conveni que es formalitzarà amb l’entitat seleccionada.

S'han aprovat de les bases particulars del procediment de pública concurrència per adjudicar la gestió cívica del Centre Cívic Casa Orlandai 2023-2025, juntament amb la convocatòria per la presentació de projectes de gestió cívica.

La gestió cívica per activitats i serveis municipals dels equipaments municipals per part de les entitats, organitzacions i associacions ciutadanes sense ànim de lucre, haurà de fomentar activitats d’interès públic o social per tal de:

  • Fomentar la participació del teixit social en la gestió i en la programació de l’equipament.
  • Impulsar les transformacions individuals i col·lectives per aconseguir una ciutadania activa i implicada en la gestió del bé comú.
  • Millorar la cohesió social de la ciutat.
  • Promoure l’associacionisme i les propostes de la ciutadania que potenciïn serveis i activitats d’interès general per a la col·lectivitat i atribuïts a la competència local.
  • Fomentar valors socials i culturals i noves formes de participació, com la potenciació de dinàmiques participatives a nivell de sector i territori per impulsar projectes comuns.
  • Afavorir la cooperació entre el sector públic i el sector associatiu.
  • Possibilitar el creixement cultural quantitatiu i/o qualitatiu de la ciutat i potenciar la creació col·lectiva.
  • Fomentar valors del civisme i la convivència.
  • Promoure, defensar i garantir els drets de ciutadania.

L’Ajuntament atorgarà una subvenció de 839.022,00 € al projecte de gestió cívica del Centre Cívic, durant la vigència del conveni que es formalitzarà amb l’entitat seleccionada.

Més informació