Barcelona implanta la recollida de residus selectiva porta a porta al casc antic de Sarrià

19/02/2018 - 16:09

Medi ambient. L’experiència s’emmarca en l’Estratègia Residu Zero municipal i respon a una demanda de l’Associació de Veïns de Sarrià i altres entitats i és un dels projectes impulsats pel Compromís pel Clima.

L’Ajuntament de Barcelona ha implantat el 19 de febrer de 2018 un sistema de recollida selectiva Porta a Porta al casc antic de Sarrià (Sarrià Vell).

Aquest nou sistema respon a una demanda de l’Associació de Veïns de Sarrià que va plantejar la necessitat d’un canvi en el sistema de recollida de residus per al barri. A finals del 2015, l’Associació de Veïns junt amb altres entitats van proposar a l’Ajuntament, en el marc del “Compromís pel Clima”, dur a terme una diagnosi i proposta de recollida porta a porta al casc antic de Sarrià. Des d’aleshores, veïnat i serveis tècnics de l’Ajuntament han estat treballant en el seu disseny.

És un projecte molt important per al conjunt de la ciutat perquè ajudarà a assolir els objectius de l’Estratègia Residu Zero, una estratègia basada en la disminució de la generació dels residus, la reutilització dels productes, i el reciclatge eficient dels residus, per garantir la millora de la qualitat del producte reciclat i, de manera  specifica, de la matèria orgànica.

L’Estratègia Residu Zero ha de permetre sortir de l’estancament del nivell de recollida selectiva de residus que s’ha produït al conjunt de la ciutat des de fa més de cinc anys, a l’entorn del 36%, i fer un salt endavant per arribar a uns nivells de recollida selectiva propers al 60%, en la línia del que exigeix tant la Unió Europea com el Pla de Gestió de Residus de Catalunya.

El sistema de recollida Porta a Porta

La implantació del sistema de recollida porta a porta a un barri de la ciutat permet enriquir el ventall de sistemes de recollida actualment existent a la ciutat (recollida amb contenidors, recollida amb pneumàtica, etc.) amb un nou sistema que està demostrat que permet assolir millors nivells de reciclatge.

Barcelona se suma així a les experiències d’altres ciutats com Berlín, Milà, Munic, Londres, Anvers, Parma, Ljubliana, on en alguns barris ja es troba implantat aquest sistema. El sistema porta a porta avui en dia ja dona cobertura, en diverses variants, a més de 9.000.000 de persones de grans ciutats europees, a més de molts altres petits i mitjans municipis.

En el cas de Barcelona, l’experiència a Sarrià suposarà un dels sistemes Porta a Porta més grans de Catalunya, tot i que cada vegada més municipis, uns 300, estan implantant totalment o parcialment aquest sistema de recollida.

El Casc Antic de Sarrià (Sarrià Vell), per la seva configuració territorial, i amb 8.500 habitants, presenta un escenari idoni per fer el desplegament del primer sistema de recollida selectiva de residus porta a porta de tota la ciutat. Els resultats esperats permetran estalviar molts materials, aigua i energia.

És un sistema que suposa una millora de la qualitat de l’espai públic pels veïns:

  • Carrers i places més nets.
  • Millora de la qualitat dels residus recollits en totes les fraccions, i en especial, els que provenen de la matèria orgànica (reducció d’impropis).
  • Millora de la qualitat de l’aire així com de la disminució dels nivells de soroll atès que hi ha tres dies que no hi ha recollida al barri.
  • Millora del mobiliari urbà per la instal·lació de papereres noves amb tapa per als residus de petit format.

L’experiència pionera del casc antic de Sarrià serà una referència i un exemple per a la resta de barris de Barcelona. A partir d’aquesta experiència s’espera que a altres llocs de la ciutat també aparegui la demanda d’implantar aquest sistema, i es faci de manera endreçada i progressiva allà on sigui adient.

La col·laboració de la ciutadania en la recollida porta a porta de residus és clau per aconseguir tots els beneficis previstos.

El sistema de recollida Porta a Porta implica nous hàbits per al veïnat del casc antic de Sarrià d’obligat compliment com són: el dia indicat per treure la fracció acordada dels residus, l’horari de baixar les escombraries (de 20 a 22 hores) i l’horari de recollir els bujols d’orgànica i els comunitaris.

La recollida comercial és diària com fins ara i s’amplia en els generadors de fracció orgànica que estan dins la zona del Porta a Porta.